Categories
विविध भजन

Kin vidh jhalyo re bairag beragan rani,किन विद झाल्यो रे बैराग बेरागण रानी

किन विद झाल्यो रे बैराग,
बेरागण रानी