Categories
krishna bhajan lyrics कृष्ण भजन लिरिक्स

Are yo yo holi khelkar aayo re barsane se kanhaiya,अरे यह तो होली खेल कर आयो रे बरसाने से कन्हैया,krishna bhajan

अरे यह तो होली खेल कर आयो रे बरसाने से कन्हैया।

अरे यह तो होली खेल कर आयो रे बरसाने से कन्हैया। अरे यह तो फाग खेल कर आयो रे बरसाने से कन्हैया। बरसाने से कन्हैया बरसाने से कन्हैया।अरे यह तो होली खेल कर आयो रे बरसाने से कन्हैया।

गयो थो बनके छैल नंद को।हाल तो देखो बृज चंद को। अरे यह तो छोरी बन कर आयो रे बरसाने से कन्हैया।अरे यह तो होली खेल कर आयो रे बरसाने से कन्हैया।

गयो अकड़तो धूम मचातो,धूम मचातो रंग उड़ातो। अरे यह तो मुंह लटका कर आयो रे बरसाने से कन्हैया। अरे यह तो होली खेल कर आयो रे बरसाने से कन्हैया।

बंसी मोर मुकुट नटखट को। नजर ना आए इसको पीलो पटको। अरे यह तो गुलचा खा कर आयो रे बरसाने से कन्हैया।अरे यह तो होली खेल कर आयो रे बरसाने से कन्हैया।

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s