Categories
स्तुति,stuti

Nagendra haray, नागेंद्रहाराय त्रिलोचनाय

नागेंद्रहाराय त्रिलोचनाय

नागेंद्रहाराय त्रिलोचनाय, भषमांगरागाय महेश्वराय।नित्त्याय शुद्धाय दिगंबराय,तस्मै नकाराय नमः शिवाय

मंदाकिनीसलिलचंदनचर्चिताय, नंदीश्वर प्रमथनाथमहेश्वराय।मंदारपुष्पबहुपुष्पसुपुजिताय,तस्मै मकराय नमः शिवाय।

शिवाय गौरी बदनाब्जवृंदा, सूर्याय दक्षाध्वरनाशकाय।श्री नीलकंठाय वृषध्वजाय, तस्मै शिकाराय नमः शिवाय।

वशिष्ठ कुंभोद्बवगौतमार्यमुनींद्र,देवार्चिता शेखराय। चंद्रार्कवैश्वानरलोचनाय,तस्मै वकराय नमः शिवाय।

यज्ञस्वरूपाय जटाधराय,पिनाकहस्ताय सनातनाय। दिव्याय देवाय दिगंबराय, तस्मै यकाराय नमः शिवाय।

पंचाक्षरमिंद पुण्यं यःपठेच्छिवसंनिधौ। शिवलोकमावाप्नोती, शिवेन सह मोदते।

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s