Categories
krishna bhajan lyrics कृष्ण भजन लिरिक्स

Dina ra Dayal prabhuji mhane thako aasro,दीना रा दयाल प्रभु जी म्हाने थांको आसरो,krishna bhajan

दीना रा दयाल प्रभु जी ,म्हाने थांको आसरो

दीना रा दयाल प्रभु जी ,म्हाने थांको आसरो।दीना रा दयाल प्रभु जी ,म्हाने थांको आसरो।दीना रा दयाल प्रभु जी ,म्हाने थांको आसरो।मीरा बाई ध्यान कियो ,भक्ति रस पान कियो
पा गई परम पद ,ध्यायो पीहर सासरोदीना रा दयाल प्रभु जी ,म्हाने थांको आसरो।दीना रा दयाल प्रभु जी ,म्हाने थांको आसरो।करमा बाई जाटणी, पालो पानी काटणी,
प्रेम सूं जिमायो थाने ,कूट गाल्यो बाजरो।दीना रा दयाल प्रभु जी ,म्हाने थांको आसरो।दीना रा दयाल प्रभु जी ,म्हाने थांको आसरो।नर्सिलो कंगाल भयो ,धन ने लुटाय दीयो,
भक्त को बढ़ायो मान ,भात भरियो साँतरो।दीना रा दयाल प्रभु जी ,म्हाने थांको आसरो।दीना रा दयाल प्रभु जी ,म्हाने थांको आसरो।सुणो जी बिहारी लाल ,मांगू नही धन माल,
भक्ति को वरदान मांगू ,हेलो सुण लो दास रो।दीना रा दयाल प्रभु जी ,म्हाने थांको आसरो।दीना रा दयाल प्रभु जी ,म्हाने थांको आसरो।भवर है चरण चेरा ,ध्यान घनश्याम तेरा,
ह्रदय में लगाओ डेरा ,राखो मत ना आंतरो।दीना रा दयाल प्रभु जी ,म्हाने थांको आसरो।दीना रा दयाल प्रभु जी ,म्हाने थांको आसरो।

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s