Categories
krishna bhajan lyrics कृष्ण भजन लिरिक्स

chandadlo chadh aayo aangne dhalti maajhl raat,चांदडलो चढ़ आयो आंगने ढलती मांझल रात,krishna bhajan

चांदडलो चढ़ आयो आंगने ढलती मांझल रात

चांदडलो चढ़ आयो आंगने ढलती मांझल रात।चांदडलो चढ़ आयो आंगने ढलती मांझल रात।सांवरा पिछोला रे पार,ऊपर बैठा जाजम डाल।।सांवरा पिछोला रे पार,आसरे बैठा जाजम डाल।।

चांदडलो चढ़ आयो आंगने ढलती मांझल रात।यात्री जोवे थारी बाट, आवजों गंगोरया रे गात

मोर मुकुट वैजयंती जारो,पग पायल झंकारी।कांधे कुंडल बाल केसरी कमलनयन कजरारी।मोर मुकुट वैजयंती जारो,पग पायल झंकारी।कांधे कुंडल बाल केसरी कमलनयन कजरारी।मीठी मीठी मुरली बजावे धर पचरंगी पाग।।यात्री जोवे थारी बाट, आवजों गंगोरया रे गात।।यात्री जोवे थारी बाट, आवजों गंगोरया रे गात।सांवरा पिछोला रे पार,आसरे बैठा जाजम डाल।।

शरद पूनम री रातडली तो झिरमिर अमृत बरसे।राधा रुकमण संग में आजा दर्शन ने मन तरसे।शरद पूनम री रातडली तो झिरमिर अमृत बरसे।राधा रुकमण संग में आजा दर्शन ने मन तरसे। रास रमाला ये गुजरिया,ले हाथा में हाथ।।यात्री जोवे थारी बाट, आवजों गंगोरया रे गात।।यात्री जोवे थारी बाट, आवजों गंगोरया रे गात।सांवरा पिछोला रे पार,आसरे बैठा जाजम डाल।।

समदरियो लहरावे म्हारो हियो हिलोरा खावे।मेहला ऊपर बोले मोरिया कोयलड़ी कुर्लावे।समदरियो लहरावे म्हारो हियो हिलोरा खावे।मेहला ऊपर बोले मोरिया कोयलड़ी कुर्लावे।गेरा बाजे ढोल नगाड़ा फुलडा री बरसात।।यात्री जोवे थारी बाट, आवजों गंगोरया रे गात।।यात्री जोवे थारी बाट, आवजों गंगोरया रे गात।सांवरा पिछोला रे पार,आसरे बैठा जाजम डाल।।

बत्तीस बावड़ी उतरो नी जगनाथ जगदीशजी।हो जगनाथ जगदीशजी। मोतयां वाला रूप रूपाला दया करो बक्सिस।प्रभुजी दया करो बक्सिस। दशाें दिशा रा देव पधारो भजना वाली रात।।यात्री जोवे थारी बाट, आवजों गंगोरया रे गात।।यात्री जोवे थारी बाट, आवजों गंगोरया रे गात।सांवरा पिछोला रे पार,आसरे बैठा जाजम डाल।।सांवरा पिछोला रे पार,आसरे बैठा जाजम डाल।।सांवरा पिछोला रे पार,आसरे बैठा जाजम डाल।।

माखन मिश्री भात खीचड़ो छप्पन भोग धरावा। पंचामृत तुलसी ले थाके चरणों धोक लगावा।माखन मिश्री भात खीचड़ो छप्पन भोग धरावा। पंचामृत तुलसी ले थाके चरणों धोक लगावा। घणी जिमावा आज मेवाड़ी चूरमो बाटी दाल।।।यात्री जोवे थारी बाट, आवजों गंगोरया रे गात।।यात्री जोवे थारी बाट, आवजों गंगोरया रे गात।सांवरा पिछोला रे पार,आसरे बैठा जाजम डाल।।सांवरा पिछोला रे पार,आसरे बैठा जाजम डाल।।सांवरा पिछोला रे पार,आसरे बैठा जाजम डाल।।

मीरा रो देसडलो प्यारों धनी एकलिंग नाथ रेकेसरिया भगवा लहरावे, बैठी मारी मात रे।मीरा रो देसडलो प्यारों धनी एकलिंग नाथ रे।केसरिया भगवा लहरावे, बैठी मारी मात रे।गढ़ किलो चित्तौड़ सोहनो चेतक रे परताप।।।यात्री जोवे थारी बाट, आवजों गंगोरया रे गात।।यात्री जोवे थारी बाट, आवजों गंगोरया रे गात।सांवरा पिछोला रे पार,आसरे बैठा जाजम डाल।।सांवरा पिछोला रे पार,आसरे बैठा जाजम डाल।।सांवरा पिछोला रे पार,आसरे बैठा जाजम डाल।।

सुनो घर आंगनियो लागे माने भरोसो थारो।तिरलोकी रा नाथ सांवरा भव सिंधु थे तारों।सुनो घर आंगनियो लागे माने भरोसो थारो।तिरलोकी रा नाथ सांवरा भव सिंधु थे तारों।भीड़ पडीया जद दौड़या आया देखी नाही जात।।यात्री जोवे थारी बाट, आवजों गंगोरया रे गात।।सांवरा पिछोला रे पार,आसरे बैठा जाजम डाल।।सांवरा पिछोला रे पार,आसरे बैठा जाजम डाल।।सांवरा पिछोला रे पार,आसरे बैठा जाजम डाल।।

प्रेमभाव री ज्योत जगाओ राधा जी रा श्यामअरज सांभलो रघुकुल नंदन सीता जी रा राम।प्रेमभाव री ज्योत जगाओ राधा जी रा श्याम।अरज सांभलो रघुकुल नंदन सीता जी रा राम। भगवत संग सूरेस जी गावे राख लीजो लाज।।यात्री जोवे थारी बाट, आवजों गंगोरया रे गात।।यात्री जोवे थारी बाट, आवजों गंगोरया रे गात।।सांवरा पिछोला रे पार,आसरे बैठा जाजम डाल।।सांवरा पिछोला रे पार,आसरे बैठा जाजम डाल।।सांवरा पिछोला रे पार,आसरे बैठा जाजम डाल।।

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s