Categories
मीरा बाई भजन लिरिक्स

Ab to Maan kayo meri maay sawariyo parnay,अब तो मान कयो मेरी माय सांवरियो परणाय,meera bai bhajan

अब तो मान कयो मेरी माय सांवरियो परणाय

अब तो मान कयो मेरी माय सांवरियो परणाय,
ऐसे वर को क्या,जलमे और मर जाय,
वर करियो एक सांवरो ,अमर चुडो हो जाय।अब तो मान कयो मेरी माय सांवरियो परणाय।जहर पियालो,दयो मीरा कर चरणा थे जाणो।
सर्प पिटारों दयो मीरा खोल पिटारो बन ग्यो हार।अब तो मान कयो मेरी माय सांवरियो परणाय,


मीरा हर की लाडली राणो बन को ठूंठ,
समझायो समझयो नही,ले जाती बैकुंठ, अब तो मान कयो मेरी माय सांवरियो परणाय,मीरा जन्मी मेड़ता राणो गढ़ चितोड़
कलयुग में भगति करि गुरु मिल्या रैदास।अब तो मान कयो मेरी माय सांवरियो परणाय,

अब तो मान कयो मेरी माय सांवरियो परणाय,
ऐसे वर को क्या,जलमे और मर जाय,
वर करियो एक सांवरो ,अमर चुडो हो जाय।अब तो मान कयो मेरी माय सांवरियो परणाय।

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s