Categories
श्याम भजन लिरिक्स

Jhina jhina ghunghta re mayi dekhyo shyam dhani,झीना झीना घुंघटा रे माय ओ देख्यो सांवरियों,shyam bhajan

झीना झीना घुंघटा रे माय, ओ देख्यो सांवरियों

झीना झीना घुंघटा रे माय, ओ देख्यो सांवरियों।ओ देख्यो सांवरियों।झीना झीना घुंघटा रे माय, ओ देख्यो सांवरियों।

ज्यों ज्यों ऊपर चढ़ती जाऊं जी, मंदिरीये जाऊं जी। ज्यों ज्यों दिखे बाबो श्याम,ओ देख्यो सांवरियों।ओ देख्यो सांवरियों।झीना झीना घुंघटा रे माय, ओ देख्यो सांवरियों।

घुंघटो उठायो बोलन लाज्ञो जी वो दिखन लाग्यो जी।कलियुग रो अवतार ,सांवरा रे।ओ देख्यो सांवरियों।ओ देख्यो सांवरियों।झीना झीना घुंघटा रे माय, ओ देख्यो सांवरियों।

खाटू का मंदिर में बैठयो सांवरों जी बैठयो सांवरों। हार्योडा रो देवे बाबा साथ।ओ देख्यो सांवरियों।ओ देख्यो सांवरियों।झीना झीना घुंघटा रे माय, ओ देख्यो सांवरियों।

मोर छड़ी रो झाड़ो बाबो देय रहयो जी, बाबो घुमाए रहयो। दीज्यो दिज्यो बाबा ने संदेश भक्त जस गाय रहयो।ओ देख्यो सांवरियों।ओ देख्यो सांवरियों।झीना झीना घुंघटा रे माय, ओ देख्यो सांवरियों।

झीना झीना घुंघटा रे माय, ओ देख्यो सांवरियों।ओ देख्यो सांवरियों।झीना झीना घुंघटा रे माय, ओ देख्यो सांवरियों।

Leave a comment