Categories
durga bhajan lyrics दुर्गा भजन लिरिक्स

Ku ku keshar ra Paglya mandau,कुं कु केशर रा पगलया मंडाऊं,durga bhajan

कुं कु केशर रा पगलया मंडाऊं।

कुं कु केशर रा पगलया मंडाऊं।थारे मनडे रा फूल चढ़ाऊंला।म्हारी आस पुरो महारानी। हो ओ जी।

कुं कु केशर रा पगलया मंडाऊं।थारे मनडे रा फूल चढ़ाऊंला।थारे दौड़यो रे दौड़यो आऊंला।म्हारी आस पुरो महारानी। हो ओ जी।

ओ जी फेरा वास में आप बिराज्या। ओ जी ऊंचे मगरे आप बिराज्या।दिवला री जोत जगाऊंला।म्हारी आस पुरो महारानी। हो ओ जी।

थारे मोतियां जड़ी चुनड़ चढ़ाउंला। फुलड़ा रो हार चढ़ाऊंला।थारे दौड़यो रे दौड़यो आऊंला। मंदिरीया में अर्जी लगाऊंला।म्हारी आस पुरो महारानी। हो ओ जी।

छोटा मोटा टावर टोली ले मंदिरीया में आउंला।थारे दौड़यो रे दौड़यो आऊंला। मंदिरीया में अर्जी लगाऊंला।म्हारी आस पुरो महारानी। हो ओ जी।

अरे रमेश सोनी चरना माही।थारे नित नित शीश नवाऊंला।थारे दौड़यो रे दौड़यो आऊंला। मंदिरीया में अर्जी लगाऊंला।म्हारी आस पुरो महारानी। हो ओ जी।

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s