Categories
krishna bhajan lyrics कृष्ण भजन लिरिक्स

Ban gayo ramji hirnakush abhiman me,बन गयो रामजी हिर्नाकुश अभिमान में,krishna bhajan

बन गयो रामजी हिर्नाकुश अभिमान में

बन गयो रामजी हिर्नाकुश अभिमान में कुन जीत सकेलो भगवान ने।जीत सकेलो भगवान ने।कुन जीत सकेलो भगवान ने।बन गयो रामजी हिर्नाकुश अभिमान में। कुन जीत सकेलो भगवान ने।

ढोल बजाकर हुकुम बतायो, मानो राम बनकर आयो।राजी रहवेला थे म्हारा गुणगान में।कुन जीत सकेलो भगवान ने।बन गयो रामजी हिर्नाकुश अभिमान में। कुन जीत सकेलो भगवान ने।

यमराज भी म्हासे धूजे।सारी दुनिया मने ही पूजे।राजी रहवेला थे म्हारा गुणगान में।कुन जीत सकेलो भगवान ने।बन गयो रामजी हिर्नाकुश अभिमान में। कुन जीत सकेलो भगवान ने।

जन्म दियो प्रहलाद भगत ने। राम नाम फैला दियो जगत में। राजो मारबा लाग्यो रे संतान ने।कुन जीत सकेलो भगवान ने।बन गयो रामजी हिर्नाकुश अभिमान में। कुन जीत सकेलो भगवान ने।

पर्वत से बीने जाय गिरायो,हाथी के नीचे कुचलायो। अग्नि माही जाए बिठायो।अरे बिको बाल भी हुयो ना बांको ध्यान में।कुन जीत सकेलो भगवान ने।बन गयो रामजी हिर्नाकुश अभिमान में। कुन जीत सकेलो भगवान ने।

खंब फाड़ नर्सिंग बन आयो।पापी ने यमलोक पहुंचायो।मुक्ति मालूनी हरी का गुणगान में।कुन जीत सकेलो भगवान ने।बन गयो रामजी हिर्नाकुश अभिमान में। कुन जीत सकेलो भगवान ने।

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s