Categories
राम भजन लिरिक्स

Uth mil le Bharat bhayida har aayo re,उठ मिल ले भरत भाईडा हर आयो रे उठ मिल ले,ram bhajan,holi geet

उठ मिल ले भरत भाईडा हर आयो रे उठ मिल ले

उठ मिल ले भरत भाईडा हर आयो रे
उठ मिल ले।हर आयो रे भाईडा हर आयो रे
उठ मिल ले।

भुजा रे पसार मिलिया राम भरत भाई रे ।
अरे नैणा माई नीर आपे भर आयो रे
उठ मिल ले।उठ मिल ले भरत भाईडा हर आयो रे उठ मिल ले।केवो रे भाईडा थारे मनड़े री बातां रे
अरे कांई कांई विपत भुगत आयो रे, उठ मिल ले।उठ मिल ले भरत भाईडा हर आयो रे
उठ मिल ले।बन माई रावणियो तो सीता ने हर लेग्यो रे।
अरे अंजनी रो लालो सुधि ले आयो रे
उठ मिल ले।उठ मिल ले भरत भाईडा हर आयो रे उठ मिल ले।रावण मार अहिरावण मारयो रे
अरे विभषण ने राज दिराय आयो रे
उठ मिल ले।उठ मिल ले भरत भाईडा हर आयो रे उठ मिल ले।

उठ मिल ले भरत भाईडा हर आयो रे
उठ मिल ले।हर आयो रे भाईडा हर आयो रे
उठ मिल ले।

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s