Categories
गणेश भजन लिरिक्स

Ghar me padharo gajanan ji, घर में पधारो गजानन जी,ganesh ji bhajan

घर में पधारो गजानन जी,म्हारे घर में पधारो

घर में पधारो गजानन जी,म्हारे घर में पधारो। रिद्ध सिद्ध ल्यावो गजानन,म्हारे घर में पधारो।

रामजी लाना,लक्ष्मण जी लाना।२।संग में लाओ सीता मैया, म्हारे घर में पधारो।🌹रिद्ध सिद्ध ल्यावो गजानन,म्हारे घर में पधारो।

ब्रह्मा जी लाना,विष्णु जी लाना।२।भोले को साथ लेके आओ,म्हारे घर में पधारो।🌹🌹रिद्ध सिद्ध ल्यावो गजानन,म्हारे घर में पधारो।

लक्ष्मी जी लाना,गौरी जी लाना।२।सरस्वती मैया को लाओ,म्हारे घर में पधारो।🌹🌹रिद्ध सिद्ध ल्यावो गजानन,म्हारे घर में पधारो।

विघ्न सब हारो,मंगल कारो।२। कारज सारा सारो,म्हारे घर में पधारो।🌹🌹🌹🌹🌹रिद्ध सिद्ध ल्यावो गजानन,म्हारे घर में पधारो।

घर में पधारो गजानन जी,म्हारे घर में पधारो। रिद्ध सिद्ध ल्यावो गजानन,म्हारे घर में पधारो।

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s