Categories
स्तुति,stuti

Govind damodar madhweti,गोविन्द दामोदर माधवेति,

गोविन्द दामोदर माधवेति

Categories
स्तुति,stuti

Aig giri nandini in English,durga stuti

Aig giri nandini in English,

Categories
स्तुति,stuti

Namami bhakt watsalam,नमामि भक्त वत्सलं . कृपालु शील कोमलं

नमामि भक्त वत्सलं . कृपालु शील कोमलं ..

Categories
स्तुति,stuti

Om mangalam omkar mangalam,ॐ मँगलम ओमकार मँगलम,आप हो अखंड मंडलाकार मँगलम,shiv stuti

ॐ मँगलम ओमकार मँगलम,
आप हो अखंड मंडलाकार मँगलम,

Categories
स्तुति,stuti pushpanjali

Saraswati pushpanjali mantra,सरस्वती पुष्पांजलि मंत्र

सरस्वती पुष्पांजलि मंत्र

Categories
स्तुति,stuti

Hanuman amritvani part 1, हनुमान अमृतवाणी भाग १

हनुमान अमृतवाणी भाग १

Categories
स्तुति,stuti

Shree ramashtkam,श्री रामाष्टकम्‌,

श्री रामाष्टकम्‌

Categories
स्तुति,stuti

Karar vinden padar vindam,करार विन्देन पदार विन्दं , मुख़ार विन्दे विनये शयन्तम,stuti

करार विन्देन पदार विन्दं , मुख़ार विन्दे विनये शयन्तम

Categories
स्तुति,stuti

मंगल की सेवा सुन मेरी देवा हाथ जोड तेरे द्वार खडे,Mangal ki sewa sun meri deva,durga stuti

मंगल की सेवा सुन मेरी देवा
हाथ जोड तेरे द्वार खडे

Categories
स्तुति,stuti

Aigiri nandini, अयि गिरी नंदिनी,दुर्गा स्तुति

अयि गिरीनंदिनी नंदितमेदिनी विश्व विनोदिनी नंदीनुते