Categories
विविध भजन

Dhora wali dharti nakhat bana kali nagin dole,धोरा वाली धरती नखत बनाकाली नागिन डोले रे,

धोरा वाली धरती नखत बना,
काली नागिन डोले रे,

धोरा वाली धरती नखत बना,
काली नागिन डोले रे,
बोझा मे खरङावे नुगरी बाँडकी,
नखत बनाने ध्यावे जारा,
संकट कोनी रेवे ओ,
धोरा री धरती रा साचा देवता।ऑडी चाले टेडी चाले,
टेढ़ा डँक लगावे औ,
जहर तो फेलावे सारे डिल मे।बिछुड़ा रा खादौड़ा,
उबुङा अरङावे जी,
सर्पा रा खादौड़ा सेदेँ आवसी।दिन दिन हाली हलिया बावे,
सांझ पङीया घर आवे ओ,
सुता ने पि जावे पेणा नागङा।पेणा रा पियोङा,
सिद्धा सुताही रे जावे ओ,
सेँदे नखत हेलो मारसी ।

दोय कर जोङ खिवजी,
माकङ गावे ओ,
बचन निभाई सिद्ध म्हारा पेलङा।धोरां वाली धरती नखत बना,
काली नागिन डोले रे,
बोझा मे खरङावे नुगरी बाँडकी,
नखत बनाने ध्यावे जारा,
संकट कोनी रेवे ओ,
धोरा री धरती रा साचा देवता ।

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s