Categories
श्याम भजन लिरिक्स

Holi khele baba shyam aapa chala khatu dham,होली खेले बाबा श्याम आपा चाला खाटू धाम होली खेले रे,shyam bhajan

होली खेले बाबा श्याम,
आपा चाला खाटू धाम, होली खेले रे।।

तर्ज,धमाल


होली खेले बाबा श्याम,
आपा चाला खाटू धाम, होली खेले रे।।लाल अभीर गुलाल उड़त है,
केशर ओर किस्तुरी रे,
स्वर्ग से सुन्दर लाग म्हाने,
खाटू नगरी रे, होली खेले रे।
होली खेलें बाबा श्याम,
आपा चाला खाटू धाम होली खेले रे।।श्याम श्याम खाटू में गुंजे,
डपली चंग बजाव रे,
भक्ता सागे नाचे गावे,
धुम मचाव रे, होली खेले रे।
होली खेलें बाबा श्याम,
आपा चाला खाटू धाम होली खेले रे।।श्यामधणी रे हाथा माही,
रंग भरी पिचकारी रे,
भक्ता उपर श्यामधणी तो,
भर-भर मारी रे, होली खेले रे।
होली खेलें बाबा श्याम,
आपा चाला खाटू धाम होली खेले रे।।रंग रगीलो फागण आयो,
भक्ता क मन भायो रे,
नौरतन योगी को भी बाबा,
मन हर्षायो रे, होली खेले रे।।होली खेले बाबा श्याम,
आपा चाला खाटू धाम, होली खेले रे।।

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s